Microsoft Norge er kåret til "Norges mest familievennlige arbeidsplass 2007" for sin satsing på fedre. Nå får de Norske Kvinners Sanitetsforeningens Gullriset for innsatsen.

- Hensikten med kåringen er å sette søkelyset på foreldre i arbeidslivet, forteller generalsekretær i N.K.S, Anne Karin Nygård.

- Microsoft vant på grunn av sin offensive satsing på fedrene. Blant annet gis det tilbud om en ”pappapakke” med inntil seks måneders permisjon med 100% lønn, samtidig som fedre oppfordres til å ta lengre permisjon, sier hun.

Tidligere Gullrisvinnere er ukebladet KK, som har egen barnepleier, bedriften Ullkorga, der de ansatte selv kan bestemme arbeidstid og Finansforbundet, som har åtte ukers ekstra svangerskapspermisjon med lønn og personalgoder tilpasset den livsfasen man er i.

I år kom det åtte forslag til Gullriset-kandidater, men det var Microsoft Norges offensive pappasatsing som imponerte juryen mest.

-Microsoft skilte seg ut med sin klare satsing på menn i forhold til jobb og familie. Her ligger det største endringspotensialet i forhold til å oppnå økt likestilling. Bedriftens bevisste satsing på at begge foreldre er til stede både i yrkeslivet og i familielivet gjør at den til en verdig vinner av Gullriset, sier Anne-Karin Nygård.

Microsoft Norge har også vært sentrale i prosjektet ”Fostering Caring Masculinities” i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet.