-Jeg trodde at likestilling bare hadde med kjønn å gjøre. Det er viktig at det utvidete likestillingsperspektivet også blir en del av vernearbeidet, sier Per Martin Pettersen, hovedvernombud i Hedmark Fylkeskommune og deltager på LDOs kurs ”Like muligheter i arbeidslivet”.

Gjennom et to dagers kurs har ledere med personalansvar, likestillingskontakter og verneombud fått en innføring i arbeidsmiljølovens kapittel 13, om vern mot diskriminering i arbeidslivet. De har også fått bedre kjennskap til hva diskrimineringer er, og mekanismene bak direkte og indirekte diskriminering.
-Jeg har jobbet lite med dette feltet og trodde at likestilling bare hadde med kjønn og gjøre. Jeg visste ikke at det også dreier seg om andre former for diskriminering. Som vaktbikkje for arbeidsmiljøet er det veldig viktig for meg at likestillingsperspektivet også blir en del av vernearbeidet, sier Per Martin Pettersen.
Som hovedvernombud i Hedmark Fylkeskommune har han ansvaret for 2000 arbeidstakere. Foto av kursdeltagere på Like muligheter i arbeidslivet
–Jeg har 50% stilling som hovedvernombud. Det burde ha vært 150%, sier Pettersen. Han fremholder at arbeidsmiljøet er av stor viktighet. Når folk trives, yter de noe ekstra. Trives de ikke, går det på helsen løs. Det vil derfor lønne seg også økonomisk at det utvidete likestillingsbegrepet kommer inn i perspektivet på arbeidsmiljø, mener  Pettersen.

 

Kategorier ordner verden
-Språk er makt på en mye mer grunnleggende måte enn det å bruke feil ord en gang iblant. Det er kategoriene som styrer hvem og hvor. Men det er ikke én som bestemmer over kategoriene, og derfor er det vanskelig å se makten som utøves gjennom språket, sa Eli Glomnes, førsteamanuensis ved Høyskolen i Telemark i sitt foredrag om språk og makt.
-Når vi definerer noe som ”helt naturlig”, henspeiler det på at noe enten er ”gudegitt” eller at det er blitt fast bestemt på andre måter. Som tidsregningen. Vi har inndelt året i måneder og uker og dager fordi det er en ordning som gjør verden forståelig og beboelig. Men det måtte ikke være akkurat slik. Andre kulturer har andre tidsinndelinger. Og det blir tilslørt at noen faktisk  ikke har godt av de kategoriske inndelingene som er foretatt. Det er ikke alltid lett å forstå, men vi kan ta eksempelet ”fattigdom”. Dersom begrepet fattigdom omdefineres, så vips er det kanskje mange færre ”fattige” i landet. Uten at noen har fått mer penger å leve av.
Ord kan både nyskape verden og de kan misbrukes.
- ”Kvalitet” er et eksempel på et ord som blir misbruktsibrukt hele tiden. Og likestilling er ikke noe vi har, selv om vi har gode lover. På samme måte er det ikke slik at  bare vi bruker de riktige ordene, så viser de til den riktige praksisen. Noen ganger blir ordene endret for å gi inntrykk av at noe er forandret, uten at det egentlig er det. Hvis vi endrer ordet funksjonshemmet til funksjonshindret, er det bra hvis det fører til at vi endrer våre holdninger.Men det blir ikke omsorg av å si omsorg. Og det blir ikke likestilling av å si likestilling. Det er praksis som avgjør, poengterte Eli Glomnes.