Torsdag 30.mars møttes en sosiolog, en oberst, en fredsaktivist og en politisk rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet for å diskutere kvinnelig verneplikt. Slikt blir det uenighet av.Bilde av panelet på møte om kvinnelig verneplikt

- Forsvaret trenger flere kvinner. Kvinner har tilgang til miljøer menn aldri vil få innpass i, og kan derfor bidra til fredsbygging og forsoning på en helt annen måte enn det menn kan, mente oberst Britt Brestrup, assisterende direktør ved Forsvarets høyskole.

Hun fikk støtte fra Ragnhild Mathiesen i forsvarsdepartementet.
- Regjeringen har i år innført frivillig sesjon for kvinner.  Vi ønsker oss flere kvinner i forsvaret, sa Mathiesen, og etterlyste en nasjonal debatt om kvinnelig verneplikt.

Mari Holmboe Ruge fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og sosiolog Ingrid Eide var også tilstede på møtet.
- Kvinner bidrar allerede betydelig til samfunnet med sin fruktbarhetsberedskap og sitt fødselsarbeid, mente Eide. Det var Holmboe Ruge helt enig i.
- Kvinner har mye å bidra med i fredsarbeid, men hvorfor skal dette gjøres gjennom en militær forsvarsorganisasjon? Norge trenger utdanningsinstitusjoner som gir opplæring i fredsarbeid uavhengig av forsvaret, mente hun.

I 2007 møtte nesten 7.000 jenter til sesjon. Det er første gang i historien jenter har fått innkalling til sesjon på lik linje med gutter. Men for jentene er sesjonen frivillig.
Målet for regjeringen er at flere kvinner skal velge å avlegge førstegangstjeneste eller gjøre militær karriere.