Tromsø er den byen i Norge der kvinner og menn er mest likestilte. Småstedene i Møre og Romsdal og Agderfylkene ligger dårligst an.

Ifølge Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks for 2006 er Tromsø landets mest likestilte by, tett fulgt av Leikanger og Bodø. Vanylven, Farsund og Froland er de stedene som er lengst fra målet om full likestilling mellom kvinner og menn.

Dårlig på Sørlandet
Likestillingsmessig ser det ut til å lønne seg å bo i storbyen. Alle de seks største byene i Norge ligger over landsgjennomsnittet. Etter Tromsø er kvinner og menn i storbyene Oslo og Trondheim mest likestilte, men også Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen scorer høyt.

Begge Agder-fylkene ligger på bunn av rangeringen. Hovedårsaken til den lave plasseringen er den høye andelen hjemmearbeidende kvinner i regionen. Oslo og Akershus skårer høyest av fylkene og ligger begge godt over landsgjennomsnittet. Over midten finner vi også Finnmark og Sogn og Fjordane.

Barnehage felte Karasjok
Også i år kommer Vanylven kommune i Møre og Romsdal dårligst ut på likestillingsindeksen. Til tross for en liten bedring fra forrige måling befinner kommunen seg fremdeles på bunn av statistikken. Småstedene Farsund og Froland i henholdsvis Vest- og Aust Agder tar de neste bunnplassene. Begge utgjorde også en del av baktroppen i 2005.

Det er små endringer i likestillingsindeksen fra i fjor til i år. Fra 2003 til 2004 var det til dels store forandringer i noen kommuner, fordi kommunestyrevalget i 2003 førte til en ny sammensetning i kommunestyrene. Fra 2005 til 2006 er det barnehagedekning som ser ut til å være den enkeltindikatoren som bidrar til størst forandringer. Karasjok, som var rangert høyest på indeksen i 2005, har falt nedover på lista i år som følge av høyere barnehagedekning i andre kommuner.

Tar tempen på likestillingen
Statistisk Sentralbyrå tar hvert år temperaturen på likestillingen i Norge gjennom sin likestillingsindeks. Her sammenfattes statistikk som på ulike måter viser hvordan kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og yrkesliv i den enkelte kommune. Barnehagedekning, lønnsforskjeller og utdanningsnivå er blant faktorene som tas med. På bakgrunn av disse variablene rangeres Norges fylker og kommuner i byråets likestillingsindeks.