Beate Gangås er godt fornøyd med at Karita Bekkemellem vurderer å innføre islandsk permisjonsordning i Norge.

En ny rapport fra Likelønnskommisjonen viser at kvinner taper lønn for hvert barn de får, mens menn tjener på å få barn. Rapporten forklarer lønnsgapet med kvinners lange foreldrepermisjoner.

Nå vurderer både Likelønnskommisjonen og likestillingsminister Karita Bekkemellem å adoptere Islands modell for foreldrepermisjon. Der deles permisjonstiden i tre like deler: En del er forbeholdt far, en del er forbeholdt mor og den siste tredjedelen kan foreldrene fordele slik de selv ønsker.

- Jeg har lenge tatt til orde for at Norge også bør vurdere denne modellen, og er glad for at Bekkemellem og Enger vil studere ordningen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Hun tviler ikke på at jevnere fordeling av foreldrepermisjonen vil være et effektivt virkemiddel for likestilling i arbeidslivet.

- I dag tar få fedrene permisjon utover den såkalte pappakvoten på seks uker. Mødrene tar resten. Resultatet er at arbeidsgivere anser kvinner som mindre stabil arbeidskraft enn menn. Det er problematisk fordi vi ser at dette får konsekvenser for kvinners jobb- og forfremmelsesmuligheter i arbeidslivet, sier Gangås.

Klagestatistikken hos ombudet bekrefter at bekymringene er berettiget.

- Graviditet og fødselspermisjon er det enkelttemaet vi får desidert flest henvendelser om, sier Gangås. Nå etterlyser hun konkrete tiltak i kampen for likestilling.

- Endring av dagens permisjonsordning er et viktig virkemiddel, men ikke det eneste. For å oppnå full likestilling i arbeidslivet må vi også se på andre tiltak. For eksempel bør det bli forbudt å spørre om graviditet og familieplaner under et jobbintervju, sier Gangås.