Ombudet inviterer NHO Reiseliv til samarbeid om å stanse diskrimineringen av romanifolk på norske campingplasser.  Ombudet kjenner til flere tilfeller der sigøynere og polakker er blitt avvist ved porten.

Ombudet mottok nylig en henvendelse fra en organisasjon av romanifolk som har erfaring med at personer med romanibakgrunn avvises på campingplasser. De påpekte at det kunne være ønskelig med informasjonstiltak på forsommeren, for å unngå at diskriminering forekommer når mange er ute på reiser.

I brevet til NHO Reiseliv understreker ombudet at avvisning på campingplasser på grunn av etnisitet både er ulovlig og straffbart.

Videre skriver ombudet at de aller fleste ikke er interessert i å ha en lovstridig og diskriminerende praksis. Derfor vil de samarbeide med de som driver campingplasser når det gjelder å forebygge diskriminering.

Les hele brevet til NHO Reiseliv