Ti jenter fra Gaza-stripa var tidlig i august på besøk hos LDO.

For første gang i sit liv forlot fjortenåringene Gaza og dro til Norge for å besøke organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter.

Jentene er sterkt engasjert i å styrke kvinnerettighetene hjemme i Gaza. De fortalte at mye er blitt bedre i lovgivningen når det gjelder kvinnerettigheter, men at det også gjenstår mye.

Gjestene ble inspirert av jobben LDO gjør og sa at de vil kjempe videre for likestillingsidealer og frihet vel hjemme i Gaza.