Boligdiskriminering kan være vanskelig å avsløre, men den forekommer. Det har vi blant annet hørt og sett på radio og TV i det siste. Både utleiere og de som er på boligjakt har nytte av å vite at ingen grupper kan utestenges på leiemarkedet.

Å ikke la noen leie bolig på grunn av etnisitet, kjønn, funksjonsevne eller seksuell orientering er forbudt, ifølge diskrimineringslovgivningen. Det er et unntak dersom utleier leier ut del av boligen hvor man selv bor, og hvor utleier og leietaker har felles inngang og deler kjøkken og bad. For slike tilfeller gjelder ikke diskrimineringslovgivningen.

Undersøkelse påviste diskriminering

Siden vi er i begynnelsen av et nytt studieår, er presset på leiemarkedet spesielt stort nå, og den siste uka har NRK hatt to saker om diskriminerende utleievirksomhet. I Vestfold har tyrkiske Muslum Guzel vært på nærmere 60 visninger, uten å få leie leilighet. I Trondheim sliter bolighjelpen ved NTNU med å skaffe bolig til internasjonale studenter.
Som Likestillings- og diskrimineringsombudet har sagt til NRK i begge disse tilfellene, er det viktig at folk tar kontakt med oss når de opplever diskriminering. Boligdiskriminering kan være vanskelig å påvise i hvert enkelt tilfelle. Men problemet er gjort kjent blant annet gjennom en undersøkelse utført av Senter mot etnisk diskriminering. Undersøkelsen viste at en person med etnisk minoritetsbakgrunn ble forespeilet høyere depositumssummer og høyere leiepriser, eller fikk beskrevet utleieobjektene som mindre attraktive eller fikk beskjed om at de var utleid allerede, når han og en etnisk norsk person ringte de samme utleierne.

Nyttig veiledning

Det hjelper å klage. Et eksempel på det er saken der en utleier annonserte med at han kun ville leie ut bolig til norske statsborgere. Saken ble brakt inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og utleier fikk et rettslig bindende pålegg om å endre den ulovlige utleiepraksisen. Ombudet erfarer dessuten at mange retter seg etter lovverket etter å ha fått veiledning fra oss eller en uttalelse i en klagesak.
- Det er synd at vi ikke har kommet lengre i Norge i dag enn at deler av befolkningen holdes utenfor boligmarkedet. Derfor er det viktig å gjøre utleiere kjent med lovverket som forbyr diskriminering, sier Sunniva Ørstavik.

Les mer her:

- Får ikke leie fordi jeg er utlending (NRK Vestfold)
Radioinnslag om boligdiskriminering i NRK Vestfold (Kort nyhetssak først, lengre intervju etter tre minutter.)
Diskriminerer utenlandske studenter (NRK Trøndelag)