-Trondheim bør vurdere om brøytereglene ivaretar alle innbyggerne, sier diskrimineringsombudet.

I Trondheim kommunes kan det gå opp til 15 timer før det blir brøytet i boliggatene. Brøytingen skal først starte når det har kommet åtte centimeter snø, og dette gjelder både hovedveier, boligveier og gang- og sykkelveier, skriver Adresseavisen.

I februar i fjor klaget en rullestolbruker Vågå kommune inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de ikke startet brøytingen i Vågåmo før det hadde falt ti centimeter snø. Vedkommende viste til at et slikt snølag gjorde det umulig å ta seg frem, og han hadde ved flere anledninger ikke klart å komme seg til sin egen postkasse som ligger 100 meter fra boligen.

Ombudet slo nylig fast at Vågå kommune bryter plikten til universell utforming, og anbefalte kommunen å endre grensen for brøyting fra ti til fem centimeter i større deler av kommunen. Dersom Vågå kommune ikke retter seg etter anbefalingen, kan ombudet ta saken videre til Likestillings - og diskrimineringsnemnda. Dersom de kommer frem til den samme konklusjonen, risikerer kommunen en løpende tvangsmulkt frem til grensen for brøyting blir endret.

Les ombudets uttalelse: Snøryddinga i Vågå kommune er ikkje god nok 

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier at Vågå-saken er prinsipielt viktig:

-Vi står nå foran en ny vinter med snøfall, og resultatet i denne saken kan få konsekvenser også for andre kommuners brøyteregler. Vi mener at ti centimeter snøfall er altfor mye, og det gjør at rullestolbrukere og andre med nedsatt evne til bevegelse stiller langt dårligere enn øvrige innbyggere i kommunen, sier Ørstavik.