Borettslag erstatter bommer med selvlukkende bommer, en gutt med nedsatt funksjonsevne får ha med ledsager på sommerleir, og Telenor varsler at de vil gi unntak fra papirfakturagebyret for synshemmede.

Alt dette er resultater av at folk har klaget til ombudet.

Telenor har orientert Likestillings- og diskrimineringsombudet om at de vil finne en særløsning som fritar synshemmede fra papirfakturagebyret. Bakgrunnen er at de i fjor vår innførte et gebyr for dem som valgte å betale telefonregningen sin på andre måter enn med efaktura.

For å bestille efaktura må man bruke PC, noe som byr på problemer for personer med nedsatt syn. Derfor klaget Blindeforbundet, på vegne av ett av sine medlemmer, Telenor inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet kom til at Telenors gebyrpraksis var i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Saken er nå i ferd med å løse seg!

Fulltreffer med bomsak

I Bertramjordet borettslag i Oslo har de nå fått selvlukkende bom.

Da borettslaget satte opp sju bommer, hindret dette en av beboerne i å bruke tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT). Borettslaget satte opp bommene fordi mye biltrafikk i borettslaget førte til nestenulykker for flere av barna.

Bommene kunne låses og åpnes med en Oslo-nøkkel. Alle beboerne i borettslaget hadde Oslo-nøkkel, men ikke alle taxisjåførene, og de er heller ikke forpliktet til å hente nøkkel hos kunden for å kunne kjøre helt til boligen.

LDO uttalte at denne typen bommer ikke var nødvendige for å ivareta barnas trafikksikkerhet, og at det ikke ville være uforholdsmessig ressurskrevende for et såpass stort borettslag å erstatte bommene med selvlukkende bommer. De selvlukkende bommene trenger man ikke nøkkel for å åpne.

Denne uka fikk LDO vite at selvlukkende bom var kommet på plass i borettslaget.

Klar for leir i sommer

Sommerferie betyr sommerleir for mange barn i Oslo. Med hjelp fra LDO har også en gutt med nedsatt funksjonsevne i år fått anledning til å dra på sommerleir – med ledsager.

Guttens foreldre klaget i vår til LDO på at Stiftelsen Hudøy ikke ville tillate at gutten hadde med seg ledsager. Etter å ha fått brev fra LDO sendte stiftelsen en redegjørelse, der de var åpne for å finne praktiske løsninger slik at gutten kunne dra på leir med ledsager. Nå har stiftelsen og guttens familie blitt enige om at gutten deltar på leiren i august som planlagt.

Disse tre eksemplene viser at det nytter å ta kontakt med LDO. Ved å klage bidrar du også til å spre kunnskap om diskriminering. Slik kan andre slippe å bli dårlig behandlet i fremtiden.