-Jeg etterlyser en likestillingspolitikk som kan bryte noen av de barrierene som møter kvinner på kulturfeltet, sa Sunniva Ørstavik i møte med kulturminister Anniken Huitfeldt i dag.

Statsråden var langt på vei enig i det bildet ombudet tegnet av et sterkt mannsdominert kulturliv, men mente hun har begrensede virkemidler til å påvirke. Hun var også klar på at hun ikke ønsker å overstyre den kunstneriske friheten.

Samarbeide med bransjen

Sunniva Ørstavik påpekte at vi handler ut fra noen gitte mønstre og ut fra tillærte erfaringer.

Ombudet ønsker å få med kulturbransjen selv på laget, for å finne de riktige virkemidlene.

-Ett sted å begynne er kulturskolen og andre områder hvor barn og unge rekrutteres inn i kulturlivet. Mønstret derfra følger gjerne med oss inn i yrkeslivet, sa Ørstavik.

Tilgjengelighet

Huitfeldt sa seg enig i det og orienterte om et godt samarbeid med filmbransjen, hvor de nå leter etter de små virkemidlene som er konkrete og mulige å styre. Ombudet oppfordret kulturministeren til å bruke erfaringene fra filmbransjen også inn mot andre bransjer, for eksempel musikkbransjen.

På områder som gjelder tilgjengelighet er statsråden klar på at overstyring er nødvendig, også i kulturlivet. For eksempel ble det nylig stilt krav til at også norske filmer skal tekstes for å være tilgjengelige for hørselshemmede.