Jens Stoltenberg skryter av det, og Storbritannias finanskomité og tidligere Volvo-sjef Pehr G. Gyllenhammar har innsett det: Likestilling i arbeidslivet er en fordel.

Statsminister Jens Stoltenberg var stolt da han viste Dagens Næringsliv hvordan norsk økonomi har vokst de siste 15 årene. Veksten i fastlands-Norge har vært på fire prosent per år, og det er mer enn dobbelt så høy økonomisk vekst som i EU-landene.

- Vi kan si helt sikkert at en viktig årsak er den økende og høye yrkesdeltakelsen blant kvinner, sier Stoltenberg i avisartikkelen.

Samtidig får Norge ros for kvoteringen i bedriftsstyrer, fra mannen som var toppsjef i Volvo i en årrekke.

- Noen ganger skammer jeg meg over hvor få kvinner jeg har forfremmet, sier Pehr G. Gyllenhammar.

Mannsdominert finanskrise

I Storbritannia viser en rapport at finansinstitusjonenes styrer ville fungert bedre med flere kvinner.

- Mangfold på toppen er en måte å utfordre den potensielt farlige gruppetenkningen på, sier John McFall til Aftenposten og E24.

Han leder finanskomiteen i det britiske parlamentet. Det er medlemmene i finanskomiteen som har utarbeidet rapporten. Gruppetenkning er navnet på prosessen som får sosiale grupper til å treffe irrasjonelle beslutninger.

Selv om komitemedlemmene ikke konkluderer med at finanskrisen kunne vært unngått med flere kvinner i styrerommene, sier John McFall at det er arbeidet deres med bankkrisene som understreker behovet for å forbedre eierskapsstyringen i City. 

Valgkampsak

Ingen foreslår å bruke makt for å endre situasjonen i finansstyrene i Storbritannia. I Sverige, derimot, er kvotering i bedriftsstyrene blitt en valgkampsak.

Pehr G. Gyllenhammar synes det norske målet om 40 prosent kvinner er interessant.

- Noen ganger mener jeg faktisk at det ikke finnes andre måter å gjøre det på, sier han.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er enig:

- Noen ganger må vi tørre å bruke sterkere virkemidler for å bryte med fastlåste mønstre for å få mer rettferdighet og like muligheter. Da er det faktisk resultatene som teller, sier hun.

- Kvoteringen i ASA-styrene er et godt eksempel på dette. Norge er blitt et forbilde. Spania og Østerrike følger etter, og nå er samme forslag lansert i Frankrike.

 

Dagens Næringsliv skriver: Stoltenbergs favorittgraf

E24 skriver: Roser norsk kvotering

E24 skriver: Mener kvinnemangel kan ha forverret krisen