De som frykter at et flerkulturelt samfunn truer norske verdier, tegner et feilaktig trusselbilde på grunnlag av en uholdbar generalisering.

Ola Borten Moe (Sp) uttalte tidligere i sommer om at vi ikke har mye å lære av den arabiske verden, og at vårt samfunn er overlegent andre samfunnssystem. Uttalelsene har skapt debatt, og kunstneren Håkon Bleken har sagt at han ser faren i flerkulturelle samfunn:

- Verdier vi har opparbeidet oss i generasjoner kan bli utvisket, sa han til Adresseavisen.

Deler ikke bekymringen

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik deler ikke den bekymringen, noe hun også har sagt i et intervju med Adresseavisen. Hun mener at det er feil å framstille et mindretalls holdninger og meninger som representative for en stor gruppe mennesker. Slike generaliseringer er uheldig for utviklingen av et bedre samfunn for oss alle. Samtidig som vi utvikler et flerkulturelt samfunn, styrker og utvikler vi demokratiet vårt.

Verdsatt også av innvandrere

- Også blant de norskeste norske kan vi finne folk med holdninger som truer de sentrale verdiene vi ønsker å hegne om, sier Sunniva Ørstavik.

I vår viste en undersøkelse som Sentio Research Norge utførte på oppdrag fra magasinet Utrop at 90 prosent av innvandrerne ga uttrykk for at demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier.

At Norge setter disse verdiene høyt er også grunnen til at mange innvandrere vil bosette seg her.