Sunniva Ørstavik ønsker velkommen en evaluering av ombudet, for å styrke arbeidet med kjønnslikestilling. Hun roser Kvinnepanelet for den debatten de skaper med sine forslag.

- Jeg ønsker velkommen en evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å finne ut hvordan arbeidet med kjønnslikestilling kan styrkes, sier likestillings- og diskrimineringsombudt Sunniva Ørstavik i en kommentar til at Kvinnepanelet foreslår å evaluere ombudet.

- Det er flott at Kvinnepanelet kommer med konkrete forslag for å styrke arbeidet med likestilling. Jeg er særlig glad for at Kvinnepanelet er så klare på at likestilling er noe det må jobbes aktivt med, og at arbeidet med aktivitets- og rapporteringsplikten må styrkes. Aktivitets- og rapporteringsplikten er det viktigste verktøyet vi har i likestillingsarbeidet, sier Ørstavik.

Sunniva Ørstavik gir ros til Kvinnepanelet for arbeidet de har gjort.

- De fremmer og synliggjør en debatt om kjønnslikestilling som er viktig. Likestillingsarbeidet skal ikke skjules og gjemmes. Derfor vil Kvinnepanelets rapport gi viktige innspill, sier ombudet.

Les mer om aktivitets- og rapporteringsplikten og LDOs kurs "Mangfold - på ordentlig!".

Lenke til Kvinnepanelets rapport finner du i artikkelen "Lysbakken tok i mot Kvinnepanelets rapport" på nettsiden til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.