Kjønn og økonomi, og kjønn og klima, er hovedtemaene på en konferanse om kvinnespørsmål på Felix konferansesenter i Oslo 1. og 2. februar. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpner konferansen.

Les mer om Kontaktkonferansen, som Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er med og arrangerer.