Ombudets tre-trinns rakett mot utelivsdiskriminering: Kunnskap, kontroll og konsekvenser.

Vi må få mer kunnskap om utelivsdiskriminering, mer dokumentasjon, og vi må kontrollere mer. Til slutt må det få konsekvenser for dem som bryter loven:

- Utesteder som diskriminerer må miste skjenkebevillingen, sa Sunniva Ørstavik.

Hun var en av flere som hadde ordet på konferansen om diskriminering i utelivet, arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombudet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mandag.

Mer kunnskap får man ikke minst gjennom parvis testing.

Statsråd Audun Lysbakken mente i sitt innlegg at den oppvoksende generasjon hverken forstår eller godtar etnisk diskriminering i utelivet. Dermed bør bransjen se at den, om ikke annet, har sterk egeninteresse av å rydde opp, mente han.

Lysbakken ble likevel utfordret fra salen på at han i sitt innlegg la lite vekt på diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse.

Men han takket sporty ja til en invitasjon fra en ung kvinne i rullestol. Hun ville ha ham med på bytur på Grønland i Oslo. Så statsråden kunne få se med egne øyne høye terskler. Av forskjellige slag.