Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke hjelpe dem som blir seksuelt trakassert. De må søke hjelp i rettsvesenet.

- Det er bra at vi har et lovverk som sørger for at trakasseringssaker kan tas i rettsvesenet. Men i mange saker er det også behov for et lavterskeltilbud, siden rettssak er en altfor lang vei å gå for de fleste, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har fått brev fra henne om dette, og fredag møtes de for å se hva som kan gjøres.

Har kontrollert universitetet

Akademia er blant arenaene hvor Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har erfart at problemet med seksuell trakassering er stort. LDO har på eget initiativ kontrollert om Universitetet i Oslo har oppfylt plikten til å forebygge å søke å hindre trakassering. Det gjør vi på bakgrunn av flere henvendelser med påstand om trakassering ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Nå har ombudet konkludert med at Universitetet i Oslo ikke har gjort nok for å forebygge og søke å hindre at trakassering skjer innenfor deres ansvarsområde.

Fremme likestilling

LDO har sendt brev til Universitetet i Oslo om dette. I brevet tar ikke LDO stilling til om de som har henvendt seg til oss, har blitt seksuelt trakassert. Slike uttalelser har nemlig ikke ombudet mandat til å gi, til forskjell fra saker der noen for eksempel blir spurt om graviditet i jobbintervju eller blir utsatt for etnisk diskriminering.

- Vi må kunne kvele trakasserende oppførsel i startfasen. Et lavterskeltilbud på dette feltet vil gjøre mye for likestillingen i arbeidslivet, sier Sunniva Ørstavik.

Her kan du lese LDOs uttalelse til Universitetet i Oslo.

Dagsavisen: Klaps på rumpa også ulovlig