Vi har laget en liten oppsummering av de viktigste hendelsene på likestillingsområdet i løpet av 2009.

Januar
Håndheving av den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne.

 
Februar
Likestillingsloven fyller 30 år! (23.02)

 
Mars
Den nye ekteskapsloven likestiller alle, også lesbiske og homofile, når det gjelder retten til å inngå ekteskap.
 
 
April
Klarere diskrimineringsvern for kvinner og homofile. Regjeringen endrer arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. (27.04)
  
 
Mai
Krisesentrene lovfestes. Med lovfestingen av et kommunalt krisesentertilbud følger en plikt til å holde botilbudet for kvinner og menn adskilt. (22.05)

 
Juni
Diskrimineringslovutvalgets utredning om et helhetlig diskrimineringsvern. (19.06)

Tre kommuner bryter loven og risikerer tvangsmulkt dersom de ikke innen kort tid rapporterer om sitt likestillingsarbeid. (12.06)
 
 
Juli
Fedrekvoten øker fra seks til ti uker fra 1. juli.


August
Ungdomspartiene signerer erklæring om inkluderende og fordomsfri valgkamp i ombudets lokaler. (17. 08)

 
September
Vant frem i likelønnsak. Annonsekonsulent Berit Bjerg har inngått forlik med arbeidsgiver Aftenposten.  (17.09)

 
November
Sunniva Ørstavik ansettes som nytt Likestillings- og diskrimineringsombud. Tiltrer i januar 2010. (13.11)