14 millioner kroner til bedre utdanningsstøtte til studenter med nedsatt funksjonsevne i statsbudsjettet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen røpet nytt fra 2011-budsjettet på FFOs kongress mandag.

Budskapet ble mottatt med jubel, skriver ffo.no. Og seieren var spesielt stor for Unge funksjonshemmede som har kjempet for dette i flere år, med støtte fra ombudet.

"Hvorfor nøler du, Aasland?" (innlegg i Dagbladet 1. sept. 2010)

Fra studieåret 2011-12 innføres det en ny ordning i Lånekassen med støtte i 12 måneder per år, og et ekstra månedlig stipend på 3200 kroner til studenter som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan ta arbeid ved siden av studiene. Stipendet kommer i tillegg til den vanlige støtten som alle studenter får. Samlet støtte fra Lånekassen til disse studentene vil da utgjøre om lag 147.000 kroner i året.

Styreleder i Unge funksjonshemmede, Adrian Tollefsen, satt selv i salen da statsråden kunngjorde nyheten. Hans umiddelbare kommentar var:

- Dette er en historisk dag. Vi er svært glade for at regjeringa prioriterer å satse på å gi ungdom med nedsatt funksjonsevne likere muligheter til å ta høyere utdanning.