Flere debattanter ønsket å ta skjenkebevillingen fra diskriminerende utesteder, da Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) holdt debatt om utelivsdiskriminering onsdag kveld.

- Vi bør være åpne for å ta i bruk alle virkemidler, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Skjenkebevillingen blir sett på som ei hellig ku, mens det egentlig er folks rett til lik behandling som bør være hellig.

Alkoholloven åpner allerede for å inndra bevilling til skjenkesteder som diskriminerer gjester ut fra etnisitet eller legning, slik det er beskrevet i straffelovens paragraf 349a. Men da må diskrimineringen ha skjedd gjentatte ganger, og den gjeldende loven omfatter ikke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Nytteløs diskusjon i døra

Debatten på utestedet Blå i Oslo onsdag kveld ga eksempler på diskriminering både av etniske grupper og personer med nedsatt funksjonsevne.

Berit Vegheim fra Stopp diskrimineringen beskrev hvordan nedsatt funksjonsevne blir misforstått som ruspåvirkning.

- Å begynne å krangle med dørvaktene kan noen ganger styrke mistanken deres, sa hun.

Emran Surizehi fra Antirasistisk Senter og Agenda X har ferske diskrimineringserfaring fra såkalt situasjonstesting på fem utesteder i Oslo.

- Jo mørkere hudfarge du har, jo vanskeligere er det å komme inn på flere utesteder, sa han.

LDO ser frem til å få rapporter om utelivsdiskrimineringen og følger interessert med hvis det blir flere slike tester av utestedene. I år vil LDO øke oppmerksomheten på denne formen for diskriminering og invitere politiet og serveringsbransjen med på å utarbeide mottiltak.

Sverige ligger foran

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ser på debatten om utelivsdiskriminering som den mest konstruktive samtalen hun har hatt om utfordringer og mulighetene til å løse dem.

- Det kom mange kreative løsninger.

Blant løsningsforslagene var å henge ut utestedene som diskriminerer, eller utfordre diskrimineringen ved å lage en kø av 20-30 rullestolbrukere eller innvandrere som vil inn. Dette kom altså i tillegg til ønsket om aktivt å bruke muligheten til å inndra skjenkebevilling.

Paul Lappalainen fra Diskrimineringsombudsmannen i Sverige forteller at den svenske domstolen er kommet lengre med å bruke denne sanksjonen. Der har kampen mot utelivsdiskriminering pågått noen år allerede.

I debattpanelet satt Paul Lappalainen sammen med Emran Surizehi fra Antirasistisk Senter og Agenda X, Berit Vegheim fra Stopp diskrimineringen, politiinspektør Bjørn Vandvik og Einar Eidsvåg fra Blå og Norsk Rockforbund. Debatten hadde rundt 50 tilhørere.