Seks personer fra ulike interessegrupper, men med et felles mangfoldsperspektiv, møtte Sunniva Ørstavik i Bodø 14. oktober og snakket om diskriminering.

- Neste Nobels fredspris bør gå til den som finner ut hvordan vi kan bryte ned fordommene våre, sa likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i møtet med mangfoldsorganisasjoner i Bodø 14. oktober.

Hun møtte representanter for Stiftelsen Internasjonalt senter i Bodø, FFO Nordland, KUN senter for kunnskap og likestilling og LLH Nordland.
Formålet med møtet var å bli kjent med de lokale organisasjonene og høre om deres erfaringer og utfordringer.

Fordomshistoriene spente fra hvordan en gutt med ringer i ørene slet med å få lærlingplass, til at et teaterstykke om og med en transperson ble buet ut av et skolepublikum.

Fra organisasjonene ble hverdagsrasisme, kunnskapsmangel og negative medieoppslag definert som utfordringer i mangfoldsarbeidet. Men ting skjer, tross slike utfordringer: Herøy ungdomsklubb har laget filmen ”Kjærlighet på pinne” om homofil kjærlighet. Levangeravisa presenterer byens innvandrere over to sider hver lørdag. Organisasjoner samarbeider med hverandre og med lokale krefter for å skape forståelse og hindre diskriminering.

Inspirerte av hverandres aktiviteter for mangfold skrev møtedeltakerne seg på ei adresseliste før de gikk hver til sitt, med ønske om videre samarbeid.