Justisminister Knut Storberget møter likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i dag.

Formålet med møtet er å drøfte utfordringer og muligheter i arbeidet mot diskriminering og for likestilling. Dette er et fast årlig møte mellom justisministeren og likestillings- og diskrimineringsombudet.