Ombud Sunniva Ørstavik svarte aftenpostenleserne om fedrekvoten onsdag.

Trenger vi en egen fedrekvote? Eller bør foreldrene få disponere hele foreldrepermisjonen fritt, slik blant annet Høyre og Frp foreslår?

Hvor mye har foreldrepermisjonen å si for likestilling, likelønn og menns og kvinners karrieremuligheter?

Er det et poeng at far bruker pappapermisjonen hjemme alene sammen med barnet, uten at mor er tilstede?

Disse og mange andre spørsmål ble besvart i Aftenpostens nettprat.