Ombudet er overrasket over at Justisdepartementet har valgt å holde fast på sin vurdering om ikke å endre uniformsreglementet for politiet.

-Jeg er svært fornøyd med at Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) bekrefter vår vurdering av at forbud mot bruk av religiøse hodeplagg i politiet er brudd både på diskrimineringsloven og likestillingsloven. Uttalelsen fra LDN er enstemmig. Jeg er overrasket over justisminister Knut Storbergets uttalelser i saken, men tar dette til etterretning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar.