Lovpålagt likestilling og praktisk likestilling er ikke det samme. I slutten av mai vedtok Europarådet å gjøre den forskjellen mindre.

En resolusjon på 40 punkter skal bedre den reelle kjønnslikestillingen i de 47 landene som er medlemmer i Europarådet. Resolusjonen er utarbeidet av ministre som i hvert enkelt land er ansvarlige for likestillingssituasjonen.

Visepresident Maud de Boer-Buquicchio (bildet) skriver i en kommentar at det er kjønnsstereotypiene og ikke lovverket som i hovedsak hindrer kvinners fremgang.

- Så lenge kjønnsstereotypiene eksisterer, vil diskrimineringen vedvare, skriver hun.

I kommentaren påpeker Maud de Boer-Buquicchio at likestilling ikke nødvendigvis innebærer å behandle alle mennesker likt.

- Problemet med manglende likestilling mellom menn og kvinner bør løses med forskjellsbehandling, skriver hun.

I 2003 anbefalte Europarådet minst 40 prosents representasjon av hvert kjønn i politiske og andre offentlige organer. I Norge er denne kjønnsrepresentasjonen medfelt i likestillingsloven. Men visepresidenten viser til at bare 28,6 prosent av medlemslandenes ministre og 21,7 prosent av parlamentsmedlemmene er kvinner.

Norge er ett av Europarådets 47 medlemsland, og Europarådets sittende president er Thorbjørn Jagland.

Les mer:

Europarådets nettside for likestilling