Nå når det nærmer seg jul, passer det å minne om at også andre religiøse høytider gir rett til fridager.

Alle har rett til to fridager i året i forbindelse med høytider knyttet til andre religioner enn kristendommen. Dette går frem av lov om trudomssamfunn og ymist anna.Arbeidsgivere kan kreve at disse fridagene blir opparbeidet i forkant eller etterkant. Alternativt kan arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for å innvilge velferdspermisjon til høytidene.

I håndboka Religion på arbeidsplassen skriver LDO at ansatte årlig kan bli bedt om å melde inn sine ønsker til arbeidsgiveren, som tar hensyn til ønskene når hun eller han planlegger arbeidstiden.  Alternativt kan ansatte selv si ifra i god tid om religiøse høytider da det kan bli aktuelt å ta fri.

Du kan lese mer om dette, om pilgrimsreiser og andre forhold knyttet til religionsutøvelse i Religion på arbeidsplassen.