Ombudet konkluderte at Aronsløkka skole brøt loven. Nå får skolen ny heis og handikap-toaletter. 

Aronsløkka barneskole er i stor grad helt utilgjengelig for elever i rullestol. Derfor klaget Norges Handikapforbund Drammen kommune inn til ombudet for brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Som altså konkluderte med loven var brutt.

Både heis, handikaptilpassede toaletter og fjerning av gulvlister står på planen. Det er i første omgang satt av 5 millioner kroner til nødvendige tiltak ved barneskolen. Det anslås at det vil være behov for 15 millioner kroner for å gjøre skolen tilgjengelig for alle.

– Det vil bli foreslått avsatt mellom 5 og 10 millioner kroner til ytterligere utbedringer på skoler i kommunen i det neste budsjettet, sier daglig leder i Drammen Eiendom KF Paul Røland, til Drammens Tidende.

8 av 10 bryter loven

En kartlegging gjort av Norges Handikapforbund viser at 8 av 10 grunnskoler bryter kravene til tilgjengelighet.

Aronsløkka skole er første eksempel på at en skole får en uttalelse fra ombudet på at de bryter kravene i § 9 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

– Målet er å være ferdig innen skolestart neste år, sier Røland.

Neste høst begynner også en elev med funksjonsnedsettelser ved Aronsløkka skole i Drammen. Derfor haster det med å komme i gang med arbeidet.

Handikapforbundet fornøyd

Norges Handikapforbund er fornøyd med at det endelig bevilges midler til å rette opp manglene ved skolen. Det viser at arbeidet for et universelt utformet samfunn nytter.

– Skolen er et utrolig viktig sted fordi det er en bygning og institusjon som brukes av mange. Når barn ikke får deltatt på skolen, får de heller ikke deltatt i samfunnet, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund Arne Lein.

Drammen kommune har klaget ombudets avgjørelse inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Kommunen ønsker ifølge Røland å teste ut hva som vil være kravet i slike saker.

– Dette er en juridisk diskusjon som er interessant i forhold til all annen eksisterende bygningsmasse, sier Røland til DT. Han sier at kommunen vil ha svar på hva som kreves i forhold til tidsfrister og utforming.

Les ombudets uttalelse