Mennesker med nedsatt funksjonsevne må vente enda lengre på å få lovfestet sine rettigheter. Statsråden har utsatt prosessen på ubestemt tid.

Inkluderingsstatsråd Audun Lysbakken lovet 16. januar at FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skulle bli en del av norsk lov i løpet av året.

Nå har han utsatt prosessen på ubestemt tid. Det er vi skuffet over, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

30. mars var det tre år siden Norge bestemte seg for at konvensjonen skulle ratifiseres. Likevel har departementet altså ikke engang satt en tidsfrist for arbeidet. Det er for dårlig.  84 land har allerede ratifisert konvensjonen, blant andre Danmark, Sverige, Storbritannia og en rekke andre land vi liker å sammenligne oss med. 

Nå kan vi ikke vente lenger. Regjeringen må innen utgangen av 2010 gjennomføre tiltakene som er nødvendige for at også Norge skal kunne ratifisere FN-konvensjonen.  Vi har ikke tid til flere utsettelser.