Studenter med nedsatt funksjonsevne vil ha en mer rettferdig studiefinansieringsordning. Fredag erklærte statsråd Tora Aasland at hun er på deres side.

- Jeg er med på laget! Og jeg har stor tro på at vi vil få til noe allerede i 2011, sa Tora Aasland på debatten  ”Student som alle andre” på Blindern i Oslo sist fredag.
Tora Aasland er forsknings- og høyere utdanningsminister.

Temaet for debatten, som Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte i forbindelse med studiestart, var behovet for en bedre studiefinansieringsordning for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Dagens studiefinansiering gjør det vanskeligere for ungdom med nedsatt funksjonsevne enn andre å ta høyere utdanning. Slik det er nå, må de gå utenom den vanlige studiefinansieringsordningen. 

For de studentene det gjelder, blir Nav gjerne løsningen. Ikke bare virker det stigmatiserende; det gir heller ikke støtte til et like langt studieløp som Statens lånekasse finansierer.

- Jeg ser godt poenget som handler om verdighet, sa Tora Aasland, som virket godt kjent med argumentene for å gjøre noe med dagens studiefinansiering.

- Også for samfunnets del trenger vi å gi ungdom med funksjonsnedsettelse muligheten til å studere og komme i arbeid, sa hun.

- Innen studievelferdsarbeidet har jeg som første prioritet å bedre studiefinansieringsordningen.

Tora Aasland satt i debattpanelet sammen med Martin Kaasgaard Nielsen, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Terje Pettersen, leder utdanningspolitisk utvalg i Synshemmede Akademikere, Eva Magnus, Seniorforsker og førsteamanuensis (NTNU/HIST),og  Anne Karen Nymoen, leder Norsk Studentorganisasjon.