Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at religionsforsker Kari Vogt stigmatiserer homofile menn i sine uttalelser til Nettavisen om overgrepene i den katolske kirken.

Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer på at også religionsforsker ved Universitetet i Oslo, Kari Vogt, sier at overgrepene som er avdekket i den katolske kirke ikke skyldes sølibatet som sådan, men en rekruttering av prester med tilbøyeligheter for homofili og pedofili. Sitatet gir inntrykk av at hun trekker  paralleller mellom disse to gruppene.

Fokusere på tiltak

- Vogts uttalelser er en stigmatisering av homofile menn generelt. Det er et overgrep mot homofile å sammenligne dem med pedofile, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Overgrepsanklagene som er kommet fram, bør være enda en vekker om at overgrep skjer - i den katolske kirke, i andre tros- og livssynssamfunn og i andre deler av samfunnet. Vi må unngå at det nå blir en heksejakt på enkeltgrupper, og heller fokusere på tiltak for å hindre og varsle overgrep, uavhengig av om dette er i trossamfunn eller andre deler av samfunnet vårt.

Vandelsattest og varslingsplikt

Sunniva Ørstavik er enig i regjeringens forslag om vandelsattest for frivillige og ansatte i tros- og livssynssamfunn, samt varslingsplikt når man får kjennskap til seksuelle overgrep.

- Vogt har et poeng i at større mangfold generelt i rekrutteringen vil være en fordel for alle trossamfunn. Istedenfor å peke ut homofile som syndebukker, bør kanskje den katolske kirke heller åpne for kvinnelige prester, slik at eldgamle patriarkalske maktstrukturer blir brutt, sier hun.

Nettavisen: Vatikanet skylder på homoseksualitet