For å fremme likestilling og antidiskriminering i arbeidslivet, gir Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (BLD) cirka 1,7 millioner kroner i prosjektmidler.

Stiftelser, arbeidslivets organiasjoner, offentlige og private arbeidsgivere kan søke om tilskudd til prosjekter. Prosjektaktivitetene skal være knyttet til oppfølging av den såkalte aktivitets- og rapporteringsplikten i forhold til kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Ifølge BLDs nettsider kan de gi støtte til tiltak for:

  • Å analysere likestillingssituasjonen i virksomheten.
  • Opplæring og veiledning om likestilling og aktivitets- og rapporteringspliktene.
  • Rapportering på og forankring av likestillingsarbeidet.
  • Konkrete likestillingstiltak og planmessig likestillingsarbeid, inkludert handlingsplaner.

For arbeidsgivere handler aktivitetsplikten om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering.

En av håndbøkene som Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt ut for arbeidslivet, handler nettopp om likestilling og mangfold.

BLD henviser til denne håndboka i sin nettartikkel om prosjektmidlene.

Søknadsfristen er 8. mars.

 

Foto: Norges Bank