Ombud Sunniva Ørstavik inviterer til debattmøte om studiefinansiering for studenter med nedsatt funksjonsevne - og utfordrer statsråd Tora Aasland på forskjellsbehandlingen av disse studentene.

Tid: Fredag 27. august kl 15.30.

Sted: FestiHvalteltet på Fredrikkeplassen, Blindern.

Deltakere: Tora Aasland, Forsknings- og høyere utdanningsminister (SV), Martin Kaasgaard Nielsen, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Terje Pettersen, leder utdanningspolitisk utvalg i Synshemmede Akademikere, Eva Magnus, Seniorforsker og førsteamanuensis (NTNU/HIST), Anne Karen Nymoen, leder Norsk Studentorganisasjon.

Dagens studiefinansiering gjør det vanskeligere for ungdom med nedsatt funksjonsevne enn andre å ta høyere utdanning. Er det ikke rett og rimelig at studenter med nedsatt funksjonsevne få økonomisk støtte tilpasset sin studiehverdag?  Slik det er nå, må de gå utenom den vanlige studiefinansieringsordningen. 

For de studentene det gjelder, blir Nav gjerne løsningen. Ikke bare virker det stigmatiserende; det gir heller ikke støtte til et like langt studieløp som Statens lånekasse finansierer.

Regjeringens programerklæring Soria Moria II har åpnet for en mer tilrettelagt studiefinansiering. Nå utfordrer ombudet statsråd Aasland for å få svar på når ungdom med nedsatt funksjonsevne kan vente seg en rettferdig og ikke-diskriminerende studiefinansiering.

Utdanningsstøtten, som Statens lånekasse for utdanning forvalter, skal bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold. Slik er det formulert i Lov om utdanningsstøtte, men i virkeligheten er det ikke slik!

Dette er utgangspunktet for debatten, som ombudet arrangerer i FestiHvalTeltet under studentfestivalen Studio. Teltet er universelt utformet. Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

Velkommen til debatten ”Student som alle andre”!

Les mer om studiefinansiering her:

Unge funksjonshemmede: Utredning om studiefinansiering

Unge funksjonshemmede: Studiefinansiering på 1-2-3

Studvest: Funksjonshemmede - studiefinansieringens outsidere