Homofile, lesbiske og bifile er mer utsatt for symptomer på svekket psykisk helse. Det kommer frem av levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Over halvparten av de homofile, lesbiske og bifile som er med i undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) rapporterer at de har hatt varige og tilbakevendende symptomer på psykiske plager de siste tre månedene. Bare hver tredje heterofile rapporterer det samme.

På bakgrunn av dette skriver SSB at resultatene fra levekårsundersøkelsen delvis støtter en del av forskningen på seksuell identitet. Denne forskningen har påpekt at homofile er mer utsatt for svekket psykisk helse.

Nye spørsmål i levekårsundersøkelsen

Nettartikkelen om homofile, lesbiske og bifiles helse tar mange forbehold. Men den nevner fra levekårsundersøkelsen 2008 at sju av ti blant dem som er tiltrukket av samme kjønn, rapporterer god eller meget god helse. Åtte av ti heterofile nordmenn rapporterer det samme.

Dette er første gang SSB har spurt om seksuell tiltrekning og identitet i den ordinære levekårsundersøkelsen.

- Det er veldig positivt at SSB har inkludert spørsmål om seksuell identitet i levekårsundersøkelsen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- En viktig utfordring nå er å finne en måte å unngå underrapportering, som SSB selv nevner som en mulig svakhet ved undersøkelsen.

Konsekvenser av diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil se nærmere på funnene i Statistisk sentralbyrås undersøkelse og prøve å finne ut hva årsakene kan være og hvordan livskvaliteten og levekårene kan bedres for lesbiske, homofile og bifile.

- Vi kjenner igjen dette fra etniske minoriteter: Diskriminering og utestenging fra majoritetssamfunnet fører til dårligere psykisk helse. Eller sagt med andre ord: Diskriminering kan få livsfarlige konsekvenser, sier Sunniva Ørstavik.