Likestillings- og diskrimineringsombudet er opptatt av hva ungdom tenker om likestilling. Fredag var rettslære-elever fra Ulsrud videregående skole på besøk hos ombudet.

- Jeg vet at dere jenter kommer til å tjene 85 prosent av det gutta tjener, sa Sunniva Ørstavik til andreklassingene fra Ulsrud videregående skole.

De lyttet, og diskuterte gjerne kjønnslikestilling, religion, tradisjon og integrering med likestillings- og diskrimineringsombudet.  De fikk høre om uenighetene om å forby religiøse hodeplagg til politiuniformen, og om yrkesgruppen som går best og bærer tyngst: hjelpepleierne.

Meningene om likestillingssituasjonen var svært ulike. Men flere kunne godt tenke seg å lære mer om likestilling på skolen.

Halvannen time hadde de satt av til å lære om likestilling, som en del av sin rettslære-undervisning. Etter samtalen med Sunniva Ørstavik fikk elevene en innføring i lovverket som skal bidra til å fremme likestilling i Norge.