Omtrent 100 personer deltar på Likestillings- og diskrimineringsombudets mangfoldskurs i Bergen og får tips om hvordan de kan hindre diskriminering og fremme likestilling.

LDOs årlige kurs-turné ”Mangfold – på ordentlig!” startet i Bergen i dag, torsdag 7. oktober. Deltakerne kommer hovedsakelig fra offentlige og private virksomheter på Vestlandet. De får blant annet lære om aktivitets- og rapporteringsplikten, direkte og indirekte diskriminering og mangfoldsrekruttering.

Både ansatte ved LDO og representanter fra virksomheter som har kommet langt i mangfoldsarbeidet holder foredrag.

Blir inspirert

Janne Kristiansen jobber med rekruttering i Helse Bergen og er samtidig hovedverneombud.  Hun deltar på ”Mangfold – på ordentlig!” blant annet for å kunne se de vante arbeidsprosessene med et friskt blikk.

- Vi er opptatt av ikke bare å følge lovverket, men også å hente inspirasjon og få nye perspektiver, sier hun.

Janne Kristiansen er fornøyd med å få presentert diskriminerings- og likestillingsrett i det hun opplever som en energisk roadshow-stil.

- Jeg tror mange av oss her har litt paragrafskrekk. Derfor er det bra at kurset er såpass praktisk rettet og såpass nært knyttet til eksemplene, sier hun.

Engasjerte deltakere

I pausen har hun fått svar på sine spørsmål fra foredragsholder Stian Sigurdsen, som er jurist i LDO. Han er ansvarlig for første del av mangfoldskurset sammen med kollega og jurist Åsulv Solstad, og begge snakker med interesserte kursdeltakere mellom foredragsøktene.

- Vanligvis får vi en del spørsmål om hva som er lov å ta opp på et jobbintevju, om det er lov til å vektlegge sykefravær og om det virkelig ikke er lov å spørre om graviditet, sier Åsulv Solstad.

- Her i Bergen har vi en lyttende, engasjert forsamling, avslutter han.

”Mangfold – på ordentlig!” arrangeres også i Bodø, Oslo, Molde og Hamar denne måneden.