Seksuell trakassering er ulovlig

- Seksuell trakassering er et problem alle ledere må ta på alvor. Det innebærer blant annet godt innarbeidede rutiner for forebygging og varsling, sier Bjørg Unstad, avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Seksuell trakassering er ulovlig. Samtidig vet vi at mange unge jenter, opptil 30 prosent, opplever det, sier Unstad.

Alle arbeidsgivere og ledere har plikt til å forebygge seksuell trakassering.

- Det hviler et stort ansvar på ledere både når det gjelder forebygging og å håndtere tilfeller av seksuell trakassering. Ledere må sørge for godt innarbeidede rutiner som alle kjenner, sier Unstad. 

Arbeidet mot trakassering er en del av det aktive arbeidet for likestilling og mot diskriminering alle skal drive.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet. Det kan være både berøring og ord.

Arbeidsgivere og ledelse i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner har plikt til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering. Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever dette.

Les mer om forebyggende arbeid på våre arbeidslivssider. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå har vist at flere og flere unge jenter rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet.