Åpner konferanse

- Har vi skapt et samfunn for alle? spør likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik når hun åpner konferansen "Norske verdier på anbud" tirsdag.

 

Konferansen arrangeres av Hanne Østbys fond, som arbeider for rettsikkerheten til barn med nedsatt funksjonsevne.

Fokus vil blant annet være på i hvilken grad personer med funksjonsnedsettelser får leve selvstendige liv og bestemme over sin egen tilværelse, og hvor samstemt dagens forvaltningspraksis er med menneskerettighetene som staten har forpliktet seg til.

- Veien er dessverre fortsatt lang. Jeg mener det handler om flere ting. Fordommer og myter, manglende lovgivning, manglende kunnskap om stereotypier, og om fordeling av makt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Konfransen åpner klokken 9.30 på Litteraturhuset i Oslo.