Bekymret for hatretorikk og utkastelsesiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret over behandlingen av romfolk i Norge, og hatretorikken i debatten om etableringen av romleiren i Oslo. 

- Vi har lenge vært bekymret for situasjonen for romfolk, og vi må få satt en stopper for den tiltakende hatske stemningen mot romfolk i Norge, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Hatretorikk

- Jeg har flere ganger de siste dagene blitt opprørt over uttalelser i media og nettdebatten om romfolk. Det flommer over av hatmeldinger mot en gruppe. De omtales som søppel og tjuvradder, og i flere meldinger oppfordres det til vold, sier Ørstavik.

Ørstavik sier det er viktig at vi mobiliserer mot den typen ytringer, og understreker at politikere har et spesielt ansvar for at debatten foregår på et verdig nivå som ikke stigmatiserer og oppfordrer til vold og ulovlige handlinger. 

Diskrimineres i Norge

Ombudet vet at romfolk opplever diskriminering i Norge. Det skjer i møte med offentlige institusjoner som NAV og politiet. De nektes adgang til en rekke offentlige steder som butikker, campingplasser og utesteder. Det er også eksempler på at personer som har vært utsatt for vold og overgrep, ikke får den hjelpen de trenger.

- Jeg er redd for den massive negative omtalen av romfolk skal bane veien for mer diskriminering. Debattklima nå kan føre til mer vold mot romfolk, og at de blir behandlet enda dårligere enn de blir i dag, sier Ørstavik.

Rett til å være her

Ørstavik reagerer på utspillene om at romfolk bør bli kastet ut av landet, og understreker at de som EØS-borgere har rett til å være her.

- De er her helt lovlig.  Debatten må handle om hvordan vi kan ivareta deres grunnleggende menneskerettigheter, ikke hvordan vi får de ut av landet, sier Ørstavik.