Brukerutvalget drøftet Skjeie-rapport

- Stemmene fra det sivile samfunn må styrkes og få en større bredde. En ny struktur for likestilling må fylles med kvalitet og kompetanse, oppsummerte ombud Sunniva Ørstavik møtet Brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Det var Skjeie-utvalgets rapport NOU 2011:18 «Struktur for likestilling» som ble drøftet i Brukerutvalget. Fakhra Salimi fra MiRA-senteret tydeliggjorde hvordan ressurssentre fra det sivile samfunn svekkes og usynliggjøres. –Vi har hatt fokus på unge jenters rett til å foreta valg, på empowerment, gjort pionerarbeid i forhold til tvangsekteskap, men opplever altså svekket økonomisk støtte, sa Salimi.

John Jeanette Solstad fra Menneskerettsalliansen sa seg godt fornøyd med forslag til ny struktur i likestillingsapparatet, og pekte særlig på forslaget om å forsterke offentlige myndigheters plikt til aktivt arbeid for likestilling. –Denne aktivitetsplikten bør inn i de andre lovene for å få et styrket arbeid mot stereotypier, trakassering osv. Det handler om plikt og ansvar for å bekjempe diskriminering og fremme likeverd, sa Solstad. Flere la stor vekt på det flerdimensjonale likestillingsarbeidet.

Gro Lindstad fra Fokus var av dem som mener mangelen på interseksjonalitet må løftes høyere. Lindstad rettet også søkelyset mot Skjeie-utvalgets forslag om et nytt likestillingsdirektorat. –Er det å bygge et slott til, eller klarer vi å fylle det med kvalitet og kompetanse. Vi må være tydelige på hva vi skal med et direktorat, sa Lindstad og advarte mot å mainstreame likestillingsdebatten inn et sidespor. –I dag er den ikke en del av hoveddebatten.

- Bredden i det sivile samfunn må styrkes, og usynliggjøringen av disse organisasjonene bør bekymre myndighetene. De må få rammer for å kunne være reelle premissleverandører, oppsummerte likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik etter møtet med Brukerutvalget. -Et eventuelt nytt likestillingsdirektorat må fylles med kvalitet og kompetanse, sa Ørstavik.