“Connecting people”

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er tilbake på kontoret etter den første uka på turné. - Det har vært en god uke på veien for likestilling, sier hun.

- Jeg har truffet mange som gjør en imponerende innsats for å stanse diskriminering i sine lokalmiljøer. Et eksempel er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) i Kristiansand som lagde de beste Skeive Sørlandsdagene noensinne. Et annet eksempel er Sisters i samme by som arrangerte et stort seminar om ungdom, likestilling og vold, sier Ørstavik.

Turneen startet i Trondheim, der ombudet deltok på et seminar om likeverdige tjenester.  Dagen etter reiste hun til Kristiansand, i landsdelen som år etter år havner nederst på likestillingsstatistikken. Her deltok hun på Sisters’ seminar og traff flere forskere ved Universitetet i Agder og en representant fra LLH.

- Møtet i Trondheim var inspirerende. Det er godt å se at en kommune ønsker å ta et skikkelig tak for å bli en foregangskommune innen likeverdige offentlige tjenester. Jeg gleder meg til å se utviklingen og håper mange kommuner følger i deres fotspor, sier Ørstavik. 

Frivillige bidrar mest

Men den første uka på turné var ikke bare rosenrød.

- På slike reiser kommer det tydelig frem at likestillings- og antidiskrimineringsarbeid i Norge langt på vei drives av frivillige krefter alene. Vi mangler et regionalt apparat som kan jobbe aktivt og systematisk med likestillingspolitikk i distriktene. Det håper jeg regjeringen gjør noe med, sier Ørstavik.

I forbindelse med besøket i Kristiansand uttalte Ørstavik seg til NRK om at ingen politikere møtte opp på seminaret i byen.

Hva var det hyggeligste du opplevde?

- En av dem jeg traff sa at vi i LDO kobler folk sammen og at vi derfor passer til Nokias slagord “connecting people”. Hun mente at vi bringer ulike ressurser sammen på tvers av diskrimineringsgrunnlag og at det styrker dem i kampen mot diskriminering. Det er jobben vår, og det lover jeg at vi skal fortsette å gjøre, avslutter Ørstavik.

Følg turneen: