Debatt på ønskelista

Sunniva Ørstavik går inn i sin tredje høst som likestillings- og diskrimineringsombud og er ikke i tvil: denne høsten er den viktigste. I løpet av de neste månedene legges rammene for fremtidens likestillingspolitikk.

- Diskriminering i Norge er utbredt og rammer systematisk, og mye av det vi gjør for å bekjempe diskriminering og fremme likestilling fungerer ikke. Vold og trakassering er et omfattende problem. Kvinner og menns arbeid verdsettes ulikt. Utenlandsk navn gjør det mye vanskeligere å få jobb og rullestol hindrer mange i å delta i samfunnet vårt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Samtidig er myndighetene passive i likestillingspolitikken. De har ikke vært villig til å putte tilstrekkelig penger og ressurser i å bekjempe diskriminering. Det håper jeg endrer seg etter at Likestillingsutvalget kommer med andre del av sin utredning i slutten av september. Vi trenger et stort løft mot diskriminering og for likestilling i Norge, sier Ørstavik.

Debatt og endring

Hun har store forventninger til utredningen og forteller at ombudet var fornøyd med den første delen av utredningen som kom i fjor høst.

- Struktur for likestilling varslet et nytt krafttak for likestilling. Det håper jeg følges opp i høst, sier Ørstavik. 

Ørstavik mener vi snakker og debatterer for lite likestilling og diskriminering i Norge i dag.

- Jeg håper at det skal storme om likestilling i høst. Vi trenger debatt om hvorfor vi står stille på dette viktige samfunnsområdet. Debatt er viktig for å få til endring og for at vi faktisk skal få et samfunn der alle har like muligheter, sier Ørstavik.

På veien mot diskriminering

Selv skal hun ut på veien i høst og besøke mange steder i Norge.
- Jobben som ombud handler om å være til for de som utsettes for diskriminering, samtidig som jeg skal jobbe for å endre strukturene som fører til diskriminering. Det gjenspeiles i høstturneen, sier Ørstavik.

Ørstavik skal treffe enkeltpersoner og organisasjoner som jobber med diskriminering. I tillegg skal hun treffe politikere som kan være med på å få et reelt likestillingsløft i Norge.

Første stopp Trondheim og Kristiansand

I løpet av høstturneen skal hun snakke med mange som opplever diskriminering, men hun er også opptatt av å lære av de gode historiene.

Onsdag reiser Ørstavik til Trondheim for å delta på et seminar om likeverdige tjenester. Seminaret arrangeres i samarbeid med Trondheim kommune, som skal bli en foregangskommune i arbeidet for likeverdige offentlig tjenester.

- Det gjøres mye godt anti-diskrimineringsarbeid i Norge. Det må vi gi oppmerksomhet, slik at vi motiverer flere til å jobbe aktivt og systematisk for å skape et bedre samfunn, sier Ørstavik.

Onsdag ettermiddag setter hun seg på flyet til Kristiansand, der hun blant annet skal delta på et seminar om ungdom og likestilling.

Følg turneen

På turnesidene www.ldo.no/turne kan du følge Sunniva Ørstavik, se bilder og lese om det hun opplever. 

Har du lyst på besøk fra Sunniva Ørstavik? Ta kontakt med oss på post@ldo.no.