Deltid hindrer likestilling

Kvinner som jobber deltid risikerer mindre innflytelse, lavere inntekt og dårligere kompetanse.

Det mener Ingrid Wergeland, forlagssjef i Forlaget Manifest, og forfatter av pamfletten "Deltid".

"Deltid" presenteres på et frokostmøte påFolkets hus 28. februar, og seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Ylva Lohne, innleder.

Store konsekvenser

– Det at så mange kvinner jobber deltid er underkommunisert og har store konsekvenser både for kvinnene selv og i samfunnet for øvrig, sier Ingrid Wergeland til Sykepleien.

Les mer om deltid på LDOs arbeidslivssider.