Det nytter å si ifra

Du sitter i rullestol og skal parkere bilen din før en viktig avtale. Eneste parkeringsmulighet er et p-hus hvor du ikke når opp til knappene på p-automaten. Du legger handikapp-parkeringsbeviset synlig på dashbordet, og håper på det beste.

Dette gjorde en kvinne og ble møtt med gebyr på vindusruta da hun to timer senere kom tilbake. Hun synes det var urimelig at hun skulle betale den, og mente det var diskriminerende at hun ikke kunne parkere lovlig i p-huset fordi hun er funksjonshemmet.

–Hun tok kontakt med oss i Likestillings- og diskrimineringsombudet, og fikk veiledning og et svarbrev hun kunne bruke i kontakt med firmaet som eier betalingssystemet i det aktuelle p-huset, forteller jurist Ragnar Lie.

Mange hensyn

Dette er en vanskelig sak. På den ene siden har hun rett til ikke å bli diskriminert. På den andre siden er det også hensyn å ta knyttet til hvilke krav som stilles til et parkeringsselskap.

– I dette tilfellet kunne ikke ombudet kreve at p-automatene ble byttet ut, i og med at et universelt utformet samfunn enda ikke er et lovfestet krav. Men diskriminering er forbudt og kan ramme på ulike vis, sier Lie.

Parkeringsfirmaet trakk tilbake boten og kvinnen slipper å betale.

En liten seier

– Det er veldig bra at parkeringsfirmaet her er imøtekommende. Men jeg lurer på hvor mange andre hindringer og diskriminerende situasjoner denne kvinnen opplever hver dag. Men akkurat denne saken viser at det nytter å ta kontakt med oss, sier Lie.