Det nytter x 2

Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber for å bekjempe diskriminering. De beste dagene på jobb er når vi får beskjed om at arbeidet vårt har ført frem. Møt to rådgivere i ombudet som forteller hver sin det nytter-historie.

Oslo politidistrikt får bedre rutiner

Den første saken handler om at Oslo politidistrikt handlet i strid med diskrimineringsloven i forbindelse med pågripelsen av en person med rumensk bakgrunn.

- Det tok tre dager før klageren ble kjent med siktelsen på et språk han forstod og han ble heller ikke gjort kjent med sine rettigheter og plikter i fengselet på et språk han behersker, sier Amna Veledar, rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Ombudet behandlet saken og kom frem til at han ble forskjellsbehandlet. Politiet har plikt til å kontakte tolk slik at den siktet blir kjent med sine rettigheter og plikter i fengselet.

- Behandlingen av denne personen kan ikke politidistriktet rette opp i, men det er positivt at saken har ført til at de rydder opp. Vi har fått tilbakemelding om at de mener behandlingen var uheldig. I tillegg har de igangsatt et arbeid for å lage bedre rutiner og det er utviklet skriftlig materiale på rumensk som pågrepne vil få utdelt, forteller Veledar.

Uføre og pensjonsrettigheter

Den andre saken handler om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, et område ombudet får mange saker på. 

- En kvinne tok kontakt med oss, fordi hun mente at hun ble diskriminert i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter. Hun fikk beskjed fra forsikringsselskapet til arbeidsgiveren sin om at hun ikke lenger ville få oppjustert pensjonstillegget i den halve stillingen hun jobbet fordi hun ble delvis ufør, sier Hanne Cecilie Frøland, rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet behandlet saken og kom med en uttalelse om at dette er en diskriminerende praksis. Den fører til at personer som er delvis uføre pga nedsatt funksjonsevne ikke får lik uttelling for sin arbeidsinnsats som andre.

- I praksis medfører det at to personer som begge jobber halv stilling får ulikt pensjonsgrunnlag hvis den ene jobber 50% fordi vedkommende er 50% uføre, mens den andre frivillig jobber 50% stilling. Det er diskriminering, sier Frøland.

Saken fikk et positivt utfall denne uken.

- Forsikringsselskapet fortalte oss at de tar uttalelsen til etterretning, og vil kontakte både klager og klagers arbeidsgiver for å få på plass en løsning. Det er gode nyheter for kvinnen og forhåpentligvis for andre som er i samme situasjon, sier Frøland.