Diskriminering av hivpositive

En avgjørelse i Likestillings- og diskrimineringsnemnda understreker at hivpositive omfattes av begrepet “nedsatt funksjonsevne” i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven. Ombudet ønsker velkommen flere saker om diskriminering av hivpositive.

- Vi hører ofte historier om hivpositive som blir forskjellsbehandlet, i media og i våre møter med enkeltpersoner. Vi synes det er viktig å få inn flere saker om denne formen for diskriminering, og skal blant annet møte HivNorge for å snakke om dette, sier Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.

I en sak Likestillings- og diskrimineringsnemda har behandlet kommer det frem at hivpositive som sådan har et vern mot diskriminering etter diskriminering- og tilgjengelighetsloven.