Et Larvik for alle

Likestillings- og diskrimineringsombudet, Larvik By AS og Larvik kommune arrangerte dialogmøte om universell utforming på Bølgen kulturhus i Larvik tirsdag 17. januar.

Møtet er en del av en større satsing på å gjøre Larviks virksomheter universelt utformet.

Bakgrunnen er at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i fjor høst mottok klager på over 50 kafeer, butikker, hoteller og restauranter etc. i byen. LDO skal nå se nærmere på om disse oppfyller det lovpålagte kravet til universell utforming.

Diskriminerings- og  tilgjengelighetsloven sier at synshemmede, hørselshemmede og  bevegelseshemmede  ikke skal stenges ute eller hindres fra å være kunde eller gjest på linje med alle andre.

Det er den som driver en virksomhet som  har ansvaret for at den er tilgjengelig for flest mulig, altså at det er universelt utformet.

- Vi ser at det er hensiktsmessig at lokalsamfunnet  tar et felles løft for tilgjengelighet, sier seniorrådgiver i LDO Eli Knøsen om prosjektet i Larvik.

På møtet fikk deltakerne informasjon om lovverket og tips til universelt utformede løsninger.