Frihet fra vold

− Selv om Norge gjør mye bra i arbeidet mot vold mot kvinner, gjennom planer og tiltak, ser vi ikke endringer i statistikken, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på frokostmøtet “Frihet fra vold” hos ombudet fredag.

På møtet fikk deltagerne bli kjent med Europakonvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Møtet ble arrangert i samarbeid med Krisesentersekretariatet.

Ved talerstolen, som blant andre statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Astri Aas-Hansen og fagdirektør i Utenriksdepartement Ingrid Schulerud var innom, sto tente lykter formet som små hus.

− Vi vet at det er mange som ikke har et trygt, varmt hjem å gå til, sa Ørstavik, og minnet om at vold preger mange menneskers hverdag.

Viktig konvensjon

Formålet med konvensjonen er å forebygge alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og på den måten få et tryggere samfunn for alle i Norge.

− Vi anser denne konvensjonen for å være et viktig instrument i å få et enda bedre arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, sa Aas-Hansen.

Norge har signert, men ikke ratifisert konvensjonen.

Debatt

− Hva kan vi gjøre for å bekjempe denne ulikestillingens aller verste ansikt? spurte Ørstavik da hun åpnet paneldebatten for politikerne fra KrF, Frp, SV, leder av Mira-senteret Fakhra Salimi, og leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl.

Blant konkrete tiltak som ble fremhevet eller foreslått, var først og fremst fortgang i å ratifisere den omtalte konvensjonen. Deretter et budskap til regjerningen om å sørge for opprettholdelse og utbygging av krisesentra, styrket familievern i kommunene, styrket tilbud til voldsutøverene – gode tilbud der folk bor.

− Dette er en konvensjon som vi har tro på at vil være med på dytte arbeidet med vold mot kvinner i riktig retning både i Norge og internasjonalt. Og så gjelder å gjøre gode hensikter til gode resultater. avsluttet Ørstavik.

Frokostseminaret ble arrangert under ”16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner”. Kampanjen startet på FNs internasjonale dag for vold mot kvinner 25. november, og avsluttes på menneskerettighetsdagen 10. desember.

Les mer om ombudets arbeid med internasjonale konvensjoner her.