Frokostmøte: Frihet fra vold

Bli kjent med Europarådskonvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet inviterer til frokostmøte fredag 30. november 2012.

Europarådets nye og banebrytende konvensjon er den mest omfattende internasjonale traktaten for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner er en krenkelse av menneskerettighetene og en form for diskriminering.

Vi ønsker å gjøre konvensjonen som Norge har signert, men ikke ratifisert, mer kjent for relevante aktører i Norge.

Tid: Fredag 30. november klokken 9:00 – 11:00. Frokost blir servert fra 08:30.
Sted: Mariboes gate 13, møterom i 1. etasje.