Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik gratulerer Karuss skole i Kristiansand med Benjaminprisen 2011.

Ombudet satt i juryen som ga Karuss skole prisen. Skolen har snudd en negativ trend gjennom strukturell innsats, og arbeidet mot diskriminering og rasisme er en integrert del av skolens ordinære virksomhet.

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen har et bredt perspektiv, og inkluderer systematiske og langsiktige tiltak som fremmer demokratisk kompetanse, toleranse og inkludering av alle på skolen.

Benjaminprisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen, som ble offer for et rasistisk motivert drap begått av nynazister på Holmlia den 26. januar 2001.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deler ut Benjaminprisen på Karuss skole på den internasjonale minnedagen for Holocaust, 27. januar.