Guide til godt likestillingsarbeid

Er det greit å miste jobben fordi man er gravid? Bør arbeidsgivere tilby et eget bønnerom? Hvordan kan arbeidsgivere drive systematisk likestillingsarbeid? Svarene på disse og mange andre spørsmål får du på veiledningssidene våre.

- Vi får mange henvendelser om rettigheter og diskriminering i arbeidslivet. Hele 7 av 10 henvendelser til ombudet omhandler arbeidsliv. Veiledningssidene for arbeidslivet sidene skal bidra til å øke engasjementet for likestilling på jobben, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Veiledningen er for arbeidstakere som lurer på hvilke rettigheter de har på jobben, for tillitsvalgte, arbeidsgivere, og for alle andre som vil jobbe for et likestilt arbeidsliv uten diskriminering.

Gå direkte til arbeidslivs-sidene her.

Et bredt spekter av temaer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har plukket ut temaer der henvendelsene er mange, og som er områder der det er viktig å ha et aktivt likestillingsarbeid:

Innenfor hvert av temaområdene er det informasjon om rettigheter og plikter for arbeidstakere og arbeidsgivere, og eksempler på klager Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet.

- Det temaet vi får aller flest henvendelser om, er graviditet og foreldrepermisjon. Det kan være kvinner som mister jobbtilbud fordi de er gravide, eller det kan være fedre som blir forskjellsbehandlet når de er i pappaperm, sier Ørstavik.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Loven pålegger arbeidsgivere ikke bare å unngå å diskriminere, men også å jobbe aktivt for likestilling. Nettsidene har derfor en egen del om aktivitets- og redegjørelsesplikten, med praktiske råd om hvordan det kan gjennomføres.

- Vi håper at sidene bidrar til at flere tar ansvar for å skape et likestilt arbeidsliv. Det er det behov for, avslutter Sunniva Ørstavik.

Se LDOs filmer om likestilling på jobben: